مناظره علمی و دوری از کشمکشهای سیاسی

حجه الاسلام شریف زاده در یادداشتی به شبکه ایران خواستار شد
مناظره علمی و دوری از کشمکشهای سیاسی
http://www.inn.ir/iran_media/image/2011/06/150740611_orig.jpg

به دنبال هیاهوی رسانه ای برخی از جریانات سیاسی حجه الاسلام بهمن شریف زاده مدرس حوزه و دانشگاه  خواستار ارتقای جنجال های سیاسی به گفتگوی علمی در فضای صمیمی شد.

متن یادداشت ارسالی ایشان به شبکه ایران بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب از جنجال های سیاسی گریزان بوده و فقط در اندیشه گفت وگویی علمی در فضایی صمیمی بوده ام . برخی برادران روزنامه ایران هم با آگاهی ازهمین منش و انگیزه به انتخاب خود بنده را برای گفت وگوی علمی با جناب حجة الاسلام نبویان پیشنهاد کردند که البته این تخلفی هم برای ایشان نیست و بستگی به پذیرش من دارد ؛ ولی آتش جنجال های ژورنالیست ها دامان بنده را هم گرفت و در برخی سایت ها از جانشینی اینجانب برای بحث ، به جای مهندس مشایی یاد شد و بنده از یاران ایشان معرفی شدم و کار به تحلیل هم کشید در حالی که اینجانب فقط پنج بارآقای مشایی را در یک اجتماع فرهنگی دیدم و گاه مباحثه ای انتقادی با ایشان داشتم که نتیجه آن این بوده که بنده تفاسیری ازمطالب آقای مشایی داشته باشم که با تفاسیر جناب نبویان متفاوت است ، بنده مطالب آقای مشایی را گویای پلورالیزم و اومانیزم و ناسیونالیزم ایرانی نمیدانم ، بلکه آن را فرضیه ای مدیریتی در مدیریت فرهنگی جهانی می دانم و از آنجا که پرداختن به موضوعی مثل مدیریت فرهنگی جهانی را ضروری می دانم ، مطالب ایشان و آقای نبویان را بهانه ای برای رسیدگی به همین موضوع قرار دادم ؛ فلذا به عنوان کسی که دربررسی و نقد مدیریت معنویت گرایی جهان غرب ، تحقیق ، تألیف و برنامه های متعدد داشته ام و جوانان مسلمان را در معرض خطر جدی این مدیریت شوم احساس می کنم ، از مراکز علمی تقاضا دارم سطح این قبیل مباحث را از مرتبه دعاوی سیاسی ارتقاء بخشند و بستری برای گفت وگوی علمی فراهم آورند که سخت محتاج رسیدن به فرضیه های دینی در باب مدیریت فرهنگی جهانی هستیم ؛ به ویژه از مرکزی مثل سپاه پاسداران با قابلیت بزرگی مثل دانشگاه امام حسین علیه السلام که به موضوعاتی مثل قدرت نرم و جنگ نرم توجه ویژه دارد ، تقاضا می‌کنم ، بستر مناسبی برای بحث درباره موضوع پیشگفته فراهم آورد تا دانشمندان حوزه ودانشگاه به آن اقبال کنند و به خاطر هیاهوهای سیاسی از آن نگریزند .                                                                                                  
                                                                                                                    والسلام علی من اتبع الهدی

/ 0 نظر / 16 بازدید