به اندازه معلوماتم بالا رفته‌ام

ابن جوزی از خطبای معروف زمان خود بود. بالای منبری رفت که از سه پله برخوردار بود تا برای مردم سخنرانی کند. زنی از پایین منبر بلند شد و مسأله‌ای از او سؤال کرد.
ابن جوزی گفت: نمی‌دانم.
زن گفت: تو که نمی‌دانی چرا سه پله از دیگران بالا نشسته‌ای؟
ابن جوزی گفت: این سه پله را که من بالا نشسته‌ام به آن اندازه‌ای است که می‌دانم و شما نمی‌دانید. من به اندازه معلوماتم بالا رفته‌ام. اگر می‌خواستم به اندازه مجهولاتم بالا بروم باید منبری درست کنم که تا فلک‌الافلاک بالا می‌رفت.[1]

[1] . کشکول طبسی، ج 1، ص 145.

منبع : کتاب لطیفه های آموزنده تاریخ

/ 0 نظر / 17 بازدید