متن کامل سخنان دکتر احمدی نژاد در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

رییس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه جهان اکنون بیش از هر زمان دیگری شاهد بیداری گسترده در سرزمینهای اسلامی، در آسیا،اروپا و امریکاست و هر روز بر دامنه تحولات عدالت طلب و آزادیخواه افزوده میشود از آمادگی کشورمان برای تحقق این امر مهم خبر داد.
متن کامل سخنان رییس جمهور اسلامی ایران در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل بدین شرح است:
الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
جناب آقای رئیس
عالیجنابان
خانم ها و آقایان
خداوند عزیز و حکیم را سپاسگزارم که فرصت حضور در این مجمع را عنایت فرمود. از رئیس قبلی مجمع تشکر میکنم و به رئیس جدید تبریک میگویم.
یاد جان باختگان حوادث یکسال اخیر به ویژه زلزله و انفجار اتمی ژاپن، قحطی سومالی و سیل پاکستان را گرامی میدارم و از همگان میخواهم که کمکهای خود را گسترش دهند.
طی شش سال در موضوعات مختلف جهانی و از ضرورت تغییر و تحول در مناسبات سخن گفتیم.
امروز با توجه به تحولات رو به گسترش از منظر دیگری به تحلیل آنها میپردازم.
میدانید که فصل مشترک و امتیاز انسانها بر سایر موجودات برخورداری از فطرت انسانی است که هدیه الهی و جلوه روح خدایی است و از جمله:
ایمان به خدای ازلی و ابدی و قادر و خالق و تدبیر کننده امور عالم
مهرورزی به هم نوع، بخشندگی و عدالت طلبی و صداقت در کلام و عمل
عزت طلبی و تعالی جویی مادی و معنوی و آزادی و آزادیخواهی و مطالبة آزادگی
نفی ظلم، فساد و تبعیض و حمایت از ستمدیدگان
مطالبه سعادت، صلح و امنیت پایدار برای همگان
اینها برخی از جلوههای فطرت الهی و مشترک انسانی است که به وضوح، در آرزوهای تاریخی، از طریق میراث ماندگار نظم و نثر و آثار تحقیقی و هنری و نیز در تحولات و جنبشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را نشان داده است.
همه پیامبران الهی و مصلحان به این امور دعوت کردهاند.
خداوند انسان را صاحب کرامت و سقف رشد و پرواز او را تا مقام جانشینی خود خواسته است.
دوستان
روشن است که علیرغم دستآوردهای بزرگ تاریخی از جمله مجمع ملل متحد که محصول تلاشها و مبارزات انسانهای آزاداندیش و عدالتطلب و همکاریهای بینالمللی بوده است، جامعه بشری با آرزوها و آرمانهای فطری خود فاصلة بسیار دارد.
عموم ملتها از وضع موجود ناراضیاند.
به رغم تمایل عمومی انسانها به صلح، پیشرفت و برادری، همانگونه که میبینیم:
جنگها، کشتارها، فقر گسترده، بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تبعیضها، تحقیرها، خودخواهیها و ناامنیها، حقوق و شخصیت ملتها را مخدوش نموده و رنجها و خسارات غیر قابل جبرانی را تحمیل کرده است.
حدود سه میلیارد نفر فقیر در جهان با روزی کمتر از 5/2 دلار و بیش از یک میلیارد نفر آنان بدون حتی یک وعده غذا در روز زندگی میکنند.
40% فقیرترین جمعیت جهان فقط 5% درآمد و 20% ثروتمندترین 75% درآمد را دارند.
روزانه بیش از 22 هزار کودک به دلیل فقر در مظلومیت کامل میمیرند.
80% امکانات مالی امریکا در اختیار 10% جمعیت و 20% آن در اختیار90% جمعیت است.
به راستی علت چیست؟ و راه حل کدام است.
حاکمان بر مراکز مدیریت جهانی با فاصله انداختن بین اخلاق و معنویت با زندگی اجتماعی ادعا میکنند که علت این وضع پیروی از راه انبیاء و ضعف ملتها و عملکرد چند گروه و فرد بوده و تنها اندیشهها و راه و روش آنها نجات بخش جامعه بشری است.
اما دوستان؛
غیر از این است که علت اصلی را باید در نظام حاکم بر امور بینالملل و شیوه مدیریت جهانی جستجو کرد.
لطفا به این سئوالات توجه فرمائید:
چه کسانی طی چند قرن دوره سیاه بردهداری دهها میلیون انسان را به زور از افریقا و سایر مناطق ربوده و در امریکا و اروپا قربانی مطامع مادی خود کردند.
تحمیل بیش از چهار قرن دوره غمبار استعمار و اشغال سرزمین و چپاول گسترده منابع و نابودی استعدادها و زبان و فرهنگ و هویت ملتها را چه کسانی انجام دادهاند.
چه کسانی جنگهای اول و دوم جهانی با حدود هفتاد میلیون کشته و صدها میلیون مجروح و آواره و جنگ کره و ویتنام را راه انداختند.
چه کسانی با فریبکاری، صهیونیستها و بیش از شصت سال جنگ، آوارگی، ترور و کشتار را بر ملت فلسطین و ملتهای منطقه تحمیل و از آن حمایت نمودهاند.
چه کسانی دهها سال دولتهای دیکتاتوری و کودتایی را بر ملتهای امریکای لاتین، آفریقا و آسیا تحمیل کردهو با آنان رابطه صمیمی داشتهاند.
چه کسانی از بمب اتم علیه مردم بیدفاع استفاده کردند و امروز هم هزاران کلاهک هستهای ذخیره کردهاند.
اقتصادِ چه کسانی متکی به فروش سلاح و ایجاد جنگ برای مصرف آن است.
چه کسانی صدام را در حمله به ایران و تحمیل 8 سال جنگ و استفاده از بمب شیمیایی و حمله به شهرها تجهیز و تشویق کردند.
چه کسانی به بهانه حادثه مشکوک 11 سپتامبر، و در واقع برای سلطه بر خاورمیانه و نفت آن، افغانستان و عراق را اشغال کردند و میلیونها نفر کشته و مجروح و آواره بر جای گذاشتند.
چه کسانی با لغو نظام برتونوودز دهها هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه خلق کرده و به تبع آن تورم را به بازار جهانی تزریق و معادل این رقم هنگفت را از دسترنج ملتها تصاحب کردند.
چه کسانی سالانه بیش از 1000 میلیارد دلار یعنی بیش از تمام کشورهای دنیا هزینه نظامی دارند و به هر بهانهای دائماً ملتها و دولتهای مستقل را به حمله نظامی تهدید میکنند.
بدهکارترین دولتهای دنیا کدام دولتها هستند.
مدیران اصلی مراکز سیاستگذاری اقتصاد جهانی چه کسانی هستند.
چه کسانی مسبب بحران اقتصادیاند و تبعات آن را در آمریکا، اروپا و همة جهان بر ملتها تحمیل میکنند.
چه کسانی برای فروریختنِ فوری چند هزار تن بمب بر سر ملتها آمادگی دارند ولی برای رساندن اندکی کمک به مردم بحرانزده سومالی و یا سایر نقاط به ماهها زمان نیاز دارند.
شورای امنیت که مسئول امنیت جهانی است در سیطره چه کسانی است.
دهها سئوال مشابه وجود دارد که البته پاسخ آنها روشن است.
قریب به اتفاق ملتها و دولتهای جهان در این امور نقشی نداشته و ندارند بلکه خود قربانی بوده و خسارات فراوان دیدهاند.
مثل روز روشن است که همان بردهداران و استعمارگران و مسببان جنگ اول و دوم و نابسامانیهای پس از آن تا به امروز با تغییر چهره بر شورای امنیت و مراکز اصلی اقتصادی و سیاسی جهان سیطره پیدا کردهاند.
همکاران گرامی
آیا اینان صلاحیت ادامه مدیریت را دارند و آیا پذیرفته است که خود را مدعی انحصاری دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق انسانها و ملتها معرفی کنند و با همین ادعا کشورها را مورد حمله نظامی قرار داده و اشغال کنند؟
آیا گُل دموکراسی و آزادی از موشکها و بمبهای نیروهای ناتو شکوفا خواهد شد.
خانمها و آقایان؛
اگر برخی کشورهای اروپایی به بهانه هلوکاست پس از شش دهه همچنان به صهیونیستها جریمه میپردازند، آیا مسببان بردهداری و استعمار نباید به ملتهای خسارت دیده، جریمه بپردازند.
اگر خسارات دوران بردهداری و استعمار پرداخت شود، وضعیت اَبَر سرمایهداران پشت صحنه دولتهای امریکا و اروپایی چه خواهد شد. آیا فاصلهای بین شمال و جنوب باقی میماند.
اگر فقط نیمی از هزینههای نظامی دولت امریکا و متحدینش در ناتو صرف رفع مشکلات اقتصادی ملتهایشان شود آیا اثری از بحران اقتصادی باقی خواهد ماند.
با پرداخت این مقدار به ملتهای فقیر نتیجه چه خواهد شد.
آیا وجود 268 پایگاه نظامی و اطلاعاتی امریکا در آلمان، 124 پایگاه در ژاپن، 87 پایگاه در کره جنوبی، 83 پایگاه در ایتالیا، 45 پایگاه در انگلیس و 21 پایگاه نظامی و اطلاعاتی امریکا در پرتغال و صدها پایگاه در دیگر نقاط جهان معنایی جز اشغال نظامی دارد.
آیا بمبهای اتمی مستقر در این پایگاهها، امنیت ملتها را به مخاطره نیانداخته است.
خانمها و آقایان
سئوال اصلی این است که ریشه این رفتار غلط چیست ؟
علت اصلی را باید در باورها و رفتارهای گروه حاکم جستجو کرد.
عدهای به هم پیوسته و سازمان یافته که بر خلاف گرایشات فطری بشری:
به خدای یکتا و راه پیامبران ایمان ندارند و هواهای خود را جای خدا نشاندهاند.
نزد آنان فقط قدرت و ثروت اصالت دارد و همه برنامهها در خدمت کسب آن است،
و ملتهای ضعیف در برابر آنان امیدی به استیفای حقوق قانونی خود ندارند.
پیشرفت، رفاه و عزت خود را در نابودی، فقر و تحقیر دیگران جستجو میکنند.
خود را برتر از دیگران و صاحب امتیازات ویژه و انحصاری دانسته و برای دیگران ارزش و حقی قائل نیستند و به خود اجازه میدهند حقوق همه ملتها و دولتها را زیر پا بگذارند.
به زورِ سلاح و سوء استفاده از سازوکارهای بینالمللی خود را همه کارة عالم و قیم دولتها و ملتها معرفی کرده و به سادگی قانون را در سطح بینالمللی نقض میکنند.
اصرار دارند شیوه زندگی و باورهای خود را به دیگران تحمیل کنند.
به طور رسمی از نژادپرستی حمایت میکنند.
با دخالت نظامی و تخریب زیرساختهای کشورها آنها را ضعیف و محتاج کرده و آنگاه با سوء استفاده از این وضعیت ثروتشان را به تاراج میبرند.
با ایجاد اختلاف بین اقوام و ملتها، تخم کینه و نفرت کاشته و با ایجاد فضای ناامنی و سوء ظن فرصت رشد و شکوفایی را از آنان میگیرند.
همة فرهنگ، هویت، جان و مال ملتها، ارزشهای انسانی و اخلاقی، زنان، جوانان و خانوادهها در جریان سلطه طلبی آنان و غارت منابع ملتها قربانی میشوند.
برای تامین منافع و اهداف سلطهگرانه خود فریبکاری و پنهانکاری و ترویج مواد مخدر و حتی ترور و کشتن انسانها را نیز مجاز میشمارند. پس از اشغال افغانستان توسط ناتو، تولید مواد مخدر چندین برابر شده است.
تحمل کوچکترین انتقاد و یا سئوال را ندارند و بجای پاسخگویی به تخلفات خود همیشه طلبکاری میکنند.
با استفاده از شبکه استعماری رسانهای در برابر سئوال از هلوکاست، سئوال کننده را مورد هجمه و تهدید قرار میدهند و در برابر سئوال از 11 سپتامبر تهدید به تحریم و حمله نظامی میکنند.
سال قبل، پس از طرح ضرورت تشکیل کمیته حقیقتیاب برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرایتلخ 11 سپتامبر، که خواست دولتها و ملتهای مستقل و حتی ملت آمریکاست، به جای ارائه پاسخ روشن، اینجانب و ملتم توسط دولت امریکا مورد تهدید و فشار قرار گرفتیم.
به جای تشکیل کمیته حقیقت یاب 11 سپتامبر، متهم اصلی را که از مدتها قبل تحت نظر آنان بود کشتند و به دریا انداختند.
آیا نمیبایست با محاکمه علنی متهم اصلی، عوامل تامین کننده فضای امن برای هواپیماهای مهاجم به برجها، شناسایی و معرفی میشدند.
چرا نباید با محاکمه علنی متهم اصلی، عوامل راهاندازی گروههای تروریستی و تحمیل جنگ و کشتار به ملتهای منطقه معرفی میشدند. آیا اطلاعاتی هست که باید مخفی بماند.
آنان اندیشه صهیونیستی را مقدس و سئوال از اساس و تاریخ آن را گناهی نابخشودنی میشمارند ولیکن توهین و تجاوز به حریم تمام مقدسات بشری و الهی را روا میدارند.
دوستان و همکاران؛
آزادی حقیقی، عدالت، حق انتخاب، عزت، رفاه وامنیت پایدار حق همه ملتهاست.
کسب این ارزشها نه از طریق اتکاء به مدیریت ناصالح جهانی موجود و یا دخالت مستکبران و یا از مجرای تفنگ نیروهای ناتو بلکه در سایه استقلال و پذیرش حقوق متقابل و همدلی و همکاری بدست خواهد آمد.
آیا راهی برای حل مشکلات جامعه بشری و نیل به آرزوهای تاریخی برای صلح و امنیت و برابری، از درون سازوکارهای فعلی حاکم وجود دارد.
همه کسانی که تلاش کردند با حفظ اندیشه و مبانی وضع موجود اصلاحاتی انجام دهند شکست خوردند. تلاشهای ارزشمند جنبش عدم تعهد، گروههای 77 و 15 و برخی از شخصیتها گرچه تاثیراتی داشته است ولی نتوانست وضعیت را تغییر دهد.
مدیریت جهانی نیازمند اصلاحات اساسی است.
اما چه باید کرد.
همکاران گرامی
باید با عزم عمومی و همکاری و مشارکت همگانی طرحی نو در انداخت.
طرحی که بر اندیشه انسانی و فطری و ارزشهای جهان شمول از جمله توحید، عدالت، آزادی، محبت و جستجوی سعادت از طریق سعادت همگان استوار باشد.
ایدة سازمان ملل یک دستآورد بزرگ و تاریخی جامعة بشری است. باید آن را مهم دانست و از ظرفیتهای آن حداکثر استفاده را کرد.
نباید اجازه دهیم که سازمان ملل بیش از این از جایگاه اصلی خود یعنی محل تبلور ارادة جمعی ملتها تنزل کرده و به ابزاری برای قدرتهای جهانی بدل شود.
برای تامین صلح و امنیت پایدار باید زمینة دخالت و مشارکت همگانی را از طریق سازوکارهای عادلانه فراهم کنیم.
باید به معنای واقعی کلمه، مدیریت مشترک جهانی را تحقق بخشیم. قوانین و قواعد مسلم حقوق بینالمللی و صلح ، آزادی و عدالت باید مبنای اصلی تصمیمات و اقدامات جهانی باشد.
هر کدام از ما باید به این حقیقت اذعان کنیم که هیچ راهی جز "مشارکت همگانی در مدیریت جهانی" برای رفع نابسامانیها و دفع ظلم و نفی تبعیض وجود ندارد.
این تنها راه سعادت جامعه بشری وحقیقتی روشن و اجتناب ناپذیر است.
همه به این مسئله علم داریم اما این کافی نیست بلکه باید به آن ایمان داشته باشیم و برای اجرای آن از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
دوستان عزیز و همکاران خوبم
بنابراین مدیریت مشترک حق همة ملتهاست و ما باید به عنوان نمایندگان ملتهایمان از آن دفاع کنیم.
برخی قدرتها میکوشند تا جامعة جهانی را از امکان تفاهم و همکاری جمعی و مشترک ناامید کنند، اما ما باید باور کنیم که میتوانیم به مدیریت مشترک واقعی دست پیدا کنیم.
تشکیل سازمان ملل برای ایجاد امکان مشارکت موثر همه ملتها در تصمیمات جهانی است.
همه میدانیم که این امکان هنوز فراهم نشده و ریشه آن نیز عدم رعایت عدالت در ساختار و سازوکارهای مدیریتی سازمان ملل است.
ترکیب شورای امنیت ناعادلانه است. تغییرات و اصلاحات برای تشکیل کامل و واقعی سازمان ملل نیاز اصلی و اساسی است که مجمع عمومی باید به آن بپردازد .
در نشست سال گذشته با ذکر اهمیت موضوع پیشنهاد کردم که این دهه، دهة "مدیریت مشترک جهانی" نامگذاری و از همة ظرفیتها برای ایجاد جهانی متحد استفاده شود.
اکنون نیز پیشنهاد خود را تکرار میکنم و اطمینان دارم که در سایه همکاریهای بینالمللی و دلسوزیهای روسای کشورها و دولتها و با پشتیبانی ملتها و پافشاری بر عدالت میتوانیم استوار و سریع به سوی آیندهای متعلق به همگان، گام برداریم .
این، حرکت در مسیر جریان زلال و پاک آفرینش به سوی آیندة روشن بشری است.
آیندهای که با قدم نهادن بشر به راه انبیاء و صلحا و تمسک به ارزشهای الهی- انسانی و تحت مدیریت وارث همة انبیاء و اولیای الهی و نسل پاک پیامبر بزرگوار اسلام(ص) ، منجی عالم بشری و موعود اُمَم حضرت مهدی(عج) بزودی تحقق خواهد یافت.
آمدن جامعهای برتر و ایدهآل، با ظهور انسانی کامل که عاشق صادق و حقیقی همة انسانهاست، وعده قطعی خداوند است.
او با همراهی حضرت عیسی مسیح(ع) و پیشاپیشِ همة صالحان و آزادیخواهان و عدالت طلبان، ظلم و تبعیض را ریشه کن کرده و با ارتقای سطح علم و معرفت انسانها، صلح و عدالت و آزادی و عشق را در سراسر جهان خواهد گسترد. او زیباییها و خوبیها را به همة آحاد بشر هدیه خواهد کرد و طعم شیرین زندگی را به یکایک انسانها خواهد چشانید.
امروز فطرت ملتها بیدار شده و بموازات افزایش آگاهیهای عمومی، دیگر تحقیر و تحمیق و ظلم و تبعیض را برنمیتابد .
ملت بزرگ و تمدن ساز ایران آماده است تا در این مسیر زیبا و پر افتخار دست دیگر ملتها را به گرمی بفشارد و در راستای ارادة جمعی جهانی همة توان خود را به مشارکت بگذارد.
سلام بر عشق و آزادی، سلام بر عدالت و آگاهی و سلام بر آیندة روشن و درخشان بشری.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران

/ 2 نظر / 43 بازدید
مرتضی شیری

سلام دوست عزیز وبلاگ خیلی جالبی داری به وب من هم سر بزن ، ضمناً تبادل لینک در وبلاگ من هوشمند می باشد منتظرتان هستم

کوهدشت لرستان

آمریکا باید نابود بشه که میشه